Демоматеріали

Відеопрезентації програм серії ФОК:

ФОК Комплекс Столб+Лента

ФОК Комплекс Парус

Приклади креслень, отриманих як результат роботи програм серії ФОК: